مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 12 / 10 / 1397

اطلاعیه شماره 2 تغییر ساعات امتحانی

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند که امتحانات نوبت صبح با نیم ساعت تاخیر شروع می شود. بنابراین امتحانات ساعت هشت به هشت و نیم و امتحانات ساعت ده و نیم به ساعت یازده منتقل میشود. همچنین ساعت امتحانات روز پنجشنبه نیز با همین قاعده برگزار می شود.(هر امتحان نیم ساعت تاخیر).
ساعت امتحانات بعدازظهر تغییری ندارد.