مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 10 / 10 / 1397

برگزاری نشست روشنگری و بصیرت افزایی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی محلات، بمناسبت گرامیداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، روز دوشنبه مورخ 10 دیماه 1397 نشستی با عنوان "روشنگری و بصیرت افزایی" ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه، با حضور دکتر ایمانی مقدم رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی در دانشگاه محلات برگزار شد.

برگزاری نشست روشنگری و بصیرت افزایی - مرکز آموزش عالی محلات برگزاری نشست روشنگری و بصیرت افزایی - مرکز آموزش عالی محلات برگزاری نشست روشنگری و بصیرت افزایی - مرکز آموزش عالی محلات برگزاری نشست روشنگری و بصیرت افزایی - مرکز آموزش عالی محلات