مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 28 / 9 / 1397

برگزاری مسابقات برنامه نویسی ACM

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی محلات، مسابقات برنامه نویسی ACM روز دوشنبه مورخ 26 آذرماه 1397 توسط دانشجویان انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه برگزار گردید. در این دوره از مسابقات 8 تیم از دانشجویان مرکز شرکت نمودند که در پایان آقایان حامد حاجیلو و حسین حسینی مقام اول را کسب کردند.

برگزاری مسابقات برنامه نویسی ACM - مرکز آموزش عالی محلات برگزاری مسابقات برنامه نویسی ACM - مرکز آموزش عالی محلات برگزاری مسابقات برنامه نویسی ACM - مرکز آموزش عالی محلات برگزاری مسابقات برنامه نویسی ACM - مرکز آموزش عالی محلات