مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 7 / 7 / 1397

پروژه احداث مسجد دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از واحد امور فنی و عمرانی:
ساختمان مسجد دانشگاه دولتی محلات در 2 طبقه و با زیربنای 700 متر مربع در حال ساخت می باشد. درصد پیشرفت فیزیکی پروژه 20 درصد می باشد.

پروژه احداث مسجد دانشگاه - مرکز آموزش عالی محلات پروژه احداث مسجد دانشگاه - مرکز آموزش عالی محلات پروژه احداث مسجد دانشگاه - مرکز آموزش عالی محلات