مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 21 / 7 / 1397

خریداری مخزن 190 لیتری نیتروژن مایع

دکتر فرشید جعفریان معاونت پژوهشی و فناوری مرکز آموزشی محلات گفت:
یک عدد مخزن ۱۹۰ لیتری نیتروژن مایع با دمای منفی ۱۹۶ درجه برای انجام امور تحقیقاتی در خصوص فرآیندهای ساخت و تولید در مرکز آموزش عالی محلات خریداری شده است. این سیستم خنک کاری برودتی جزء معدود و یا حتی تنها آزمایشگاه تحقیقاتی فعال کشور در زمینه ماشینکاری برودتی به شمار میرود.
دکتر جعفریان افزود: محققین این مرکز آمادگی خود را جهت ارائه خدمات و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با سایر دانشگاه ها و مراکز صنعتی اعلام میدارند.

خریداری مخزن 190 لیتری نیتروژن مایع - مرکز آموزش عالی محلات خریداری مخزن 190 لیتری نیتروژن مایع - مرکز آموزش عالی محلات خریداری مخزن 190 لیتری نیتروژن مایع - مرکز آموزش عالی محلات