اطلاعیه ها - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

اطلاعیه ها

 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید بدون آزمون تاریخ انتشار: 09 مهر 1398
 • قابل توجه پذیرفته شدگان ورودی بدون آزمون در خصوص پرداخت هزینه ثبت نام تاریخ انتشار: 09 مهر 1398
 • حذف و اضافه (ترمیم) نیمسال تحصیلی 981 تاریخ انتشار: 27 شهریور 1398
 • اطلاعیه شماره 2 و تکمیلی ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید تاریخ انتشار: 25 شهریور 1398
 • اطلاعیه شماره 1 ثبت نام دانشجویان ورودی جدید تاریخ انتشار: 23 شهریور 1398
 • انتخاب واحد با تاخیر تاریخ انتشار: 23 شهریور 1398
 • اطلاعیه ثبت نام خوابگاه در نیمسال 981 تاریخ انتشار: 16 شهریور 1398
 • انتخاب واحد نیمسال اول 99 - 98 تاریخ انتشار: 06 شهریور 1398
 • فراخوان تاسیس خوابگاه غیردولتی (خودگردان) تاریخ انتشار: 08 مرداد 1398
 • تقویم آموزشی نیمسال 981 تاریخ انتشار: 01 مرداد 1398
 • انتخاب واحد پروژه و کارآموزی در ترم تابستان تاریخ انتشار: 10 تیر 1398
 • شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه تاریخ انتشار: 20 خرداد 1398
 • کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم تاریخ انتشار: 14 خرداد 1398
 • ارزشیابی اساتید در نیمسال 972 تاریخ انتشار: 08 خرداد 1398
 • اطلاعیه تمدید پیش انتخاب واحد تاریخ انتشار: 07 خرداد 1398
 • اطلاعیه حذف تکدرس تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1398
 • اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال 981 تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1398
 • انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 تاریخ انتشار: 09 بهمن 1397