اعضای هیات علمی

گروه مهندسی صنایع

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه شخصی
مرتضی رجب زادهمهندسی صنایعدکتریاستادیارm.rajabzadeh@mahallat.ac.irمشاهده

 

گروه مهندسی عمران

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه شخصی
مسعود پاکنهادمهندسی عمراندکتریاستادیارmpaknahad@mahallat.ac.irمشاهده
پدرام حسینیمهندسی عمراندکتریاستادیارp.hosseini@mahallat.ac.irمشاهده
سیدمحمدسعید سبحانمهندسی عمراندکتریاستادیار مشاهده
مقداد سمائی نوروزیمهندسی عمراندکتریاستادیار مشاهده

 

گروه مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه شخصی
آرش خسرویمهندسی کامپیوتردکتریاستادیارa.khosravi@mahallat.ac.irمشاهده

 

گروه مهندسی مکانیک

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه شخصی
مجید سبک روحمهندسی مکانیکدکتریاستادیارmsabokrouhat@mahallat.ac.irمشاهده
فرشید جعفریانمهندسی مکانیکدکتریاستادیارfjafarian@mahallat.ac.ir مشاهده
داود مظاهریمهندسی شیمیدکتریاستادیارdmazaheri@mahallat.ac.irمشاهده
زهرا خدامی مرقیمهندسی مکانیکدکتریاستادیارz.khoddami@mahallat.ac.irمشاهده
افشین آشفتهمهندسی مکانیکدکتریاستادیار مشاهده

 

گروه علوم کامپیوتر

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه شخصی
داریوش حیدریریاضی- ابرساختارهادکتریاستادیارdheidari@mahallat.ac.irمشاهده
محمدجواد نجفیریاضی- نظریه گراف و شبکهدکتریاستادیارmjnajafiarani@mahallat.ac.irمشاهده
مهسا میرزرگرریاضی- نظریه گروه هادکتریاستادیارm.mirzargar@mahallat.ac.irمشاهده

 

نوشته شده توسط معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی


دیگر اخبار

بازدید فرماندار از پروژه های دانشگاه

برگزاری پیاده روی

دیدار ریاست دانشگاه با فرماندهی سپاه ناحیه محلات

جشنواره ایده برتر

دیدار ریاست دانشگاه با ریاست اداره تربیت بدنی

پیاده روی کارکنان

پیام جناب آقای دکتر خلیلی ریاست دانشگاه در پی شهادت شهید مهدی مکرمی

آگهی تجدید مناقصه

نشست فرهنگی، مذهبی به مناسبت اربعین حسینی و هفته دفاع مقدس