مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

امور آموزشی

دفتر استعدادهای درخشان

اداره امور دانش آموختگان

تقویم آموزشی

فرم های آموزشی

سامانه آموزش دانشجویان

سامانه آموزش اساتید

پیوندهای مفید آموزشی


تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 جدید

توضیحاتتاریخ
مهلت درخواست مرخصی 962تا 96/11/11
انتخاب واحد نیمسال 962
14 تا 18 بهمن ماه 96
ورودی 93 و قبل از آن - صبح و بعدازظهر*96/11/14
ورودی 94 - صبح و بعدازظهر96/11/15
ورودی 95 - صبح و بعدازظهر96/11/16
ورودی 96 - صبح و بعدازظهر96/11/17
انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقالی (حضوری)کلیه ورودی ها96/11/18
آغاز کلاس ها96/11/21
حذف و اضافه حضوری29 و 30 بهمن ماه به صورت حضوری
زمان برگزاري آزمون هاي معرفی به استاد96/12/08
حذف تکدرس6 و 7 خرداد ماه 97
درخواست حذف نیمسال 962تا 97/03/09
پیش انتخاب واحد نیمسال آینده (971)97/02/29 تا 97/03/02
ارزیابی کیفیت آموزشی اینترنتی97/03/12 تا 97/03/16
امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهی97/03/19 تا 97/03/23
پایان کلاس ها97/03/23
امتحاناتشنبه 97/04/02 تا پنج شنبه 97/04/14
زمان ثبت قطعی نمرات97/04/24
زمان برگزاري آزمون هاي معرفی به استاد97/04/24 و 97/06/20
* منظور از صبح ساعت 00:00 تا 12:00 ظهر و منظور از بعدازظهر از ساعت 12:01 تا ساعت 23:59 است.
تذکر: بر اساس اصلاحیه تبصره یک ماده 4 و ماده های 12و13 آیین نامه شماره 18503 مورخ 89/07/10 که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فن¬¬آوری انجام شده و طی ابلاغیه 41/4/19718 مورخ 1391/02/03 به دانشگاهها ابلاغ گردید " درخواست ‌مهمانی، انتقالی، و تغییر رشته فقط یک بار در سال و در اردیبهشت ماه صورت می گیرد".
دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96