مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

معاونت آموزشی

امور آموزشی

دفتر استعدادهای درخشان

اداره امور دانش آموختگان

تقویم آموزشی

فرم های آموزشی

سامانه آموزش دانشجویان

سامانه آموزش اساتید

پیوندهای مفید آموزشی


تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 جدید

توضیحاتتاریخ
مهلت درخواست مرخصی 96196/06/19 تا 96/06/21
انتخاب واحد نیمسال 961
19 تا 22 شهریور ماه 96
ورودی 93 و قبل از آن - صبح و بعدازظهر*96/06/19
ورودی 94 - صبح و بعدازظهر96/06/20
ورودی 95 - صبح و بعدازظهر96/06/21
انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقالی96/06/22
آغاز کلاس ها96/06/25
حذف و اضافه حضوری2 و 3 مهر ماه به صورت حضوری
حذف تکدرس3 و 4 دی ماه
درخواست حذف نیمسال 961تا 96/09/29
ارزیابی کیفیت آموزشی اینترنتی96/10/02 تا 96/10/06
امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهی96/10/02 تا 96/10/13
پایان کلاس ها96/10/13
امتحاناتشنبه 96/10/23 تا پنج شنبه 96/11/05
زمان ثبت قطعی نمرات96/11/11
شروع نیمسال 96296/11/21
* منظور از صبح ساعت 00:00 تا 12:00 ظهر و منظور از بعدازظهر از ساعت 12:01 تا ساعت 23:59 است.
تذکر: بر اساس اصلاحیه تبصره یک ماده 4 و ماده های 12و13 آیین نامه شماره 18503 مورخ 89/07/10 که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فن¬¬آوری انجام شده و طی ابلاغیه 41/4/19718 مورخ 1391/02/03 به دانشگاهها ابلاغ گردید " درخواست ‌مهمانی، انتقالی، و تغییر رشته فقط یک بار در سال و در اردیبهشت ماه صورت می گیرد".
دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96