مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

حوزه ریاست

ریاست

هیات امناء

اداره حراست

هیأت اجرایی جذب

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شورای دانشگاه

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

امور حقوقی و قراردادها

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


امور حقوقی و قراردادها

دفتر حقوقی دانشگاه عهده دار انجام تمام امور حقوقی داخل و خارج از دانشگاه بوده که برخی از وظایف این دفتر بشرح ذیل می باشد:

  • ١) دفاع از منافع و حقوق دانشگاه در برابر دادخواست ها، شکایات و اعلام جرم ها علیه دانشگاه
  • ٢) تنظیم متن لوایح دفاعی و پیگیری امور محوله و تعقیب دعاوی تا خاتمه
  • ٣) اقامه دعوی کیفری و حقوقی بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوق و منافع دانشگاه را تضییع می کنند
  • ٤) تهیه و تنظیم قراردادهای مختلف همکاری، پیمانکاری ، اجاره، بیع نامه و ... و اظهارنظر در مورد تمامی قراردادهای ارسالی و اصلاح آنها در صورت لزوم
  • ٥) تثبیت وضعیت املاک دانشگاه با بهره گیری از نظرات کارشناسی در زمینه های گوناگون ثبتی در جهت ثبت املاک و مستغلات دانشگاه تا اخذ سند آنها