مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

حوزه ریاست

ریاست

هیات امناء

اداره حراست

هیأت اجرایی جذب

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شورای دانشگاه

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

امور حقوقی و قراردادها

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


رياست

ریاست مرکز: دکتر حسن خلیلی
دکترای فیزیک
تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: hkhalili[at]mahallat.ac.irپیام ریاست مرکز آموزش عالی محلات

به حول و قوه الهی و همت و تلاش روزافزون جامعه دانشگاهی و علمی جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف، امروز شاهد تحقق اهداف نظام اسلامی و توسعه و بالندگی هر چه بیشتر در زمینه های صنعتی، علمی، پژوهشی و ... هستیم. با این وجود نباید محققان، پژوهشگران و به خصوص دانشگاهیان از تلاش بیشتر دست بکشند بلکه باید با تکیه بر دانش و علم خود و حرکتی جهادی در همه بخش ها اوج غرور و شایستگی ملت را به دنیا نشان دهند.

مرکز آموزش عالی محلات هم با همکاری و مساعدت اساتید ارجمند، کارمندان و دانشجویان گرامی خود، سعی کرده تا قدمی هر چند کوچک در نیل به این ارزش ها و توسعه صنعتی و علمی کشور عزیزمان ایران، بردارد. در انتها از خداوند منان برای کلیه همکاران و دانشجویان گرامی مرکز آموزش عالی محلات، توفیق و سربلندی آرزو دارم.

دکتر حسن خلیلی