مرکز آموزش عالی محلات | گروه مهندسی کامپیوتر

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
گروه کامپیوتر | تاریخ انتشار: 13 / 6 / 1395

تغییر در برنامه پیشنهادی نیمسال 951

به اطلاع دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر می رساند، برنامه پیشنهادی نیمسال 951 با توجه به درخواست زیاد دانشجویان به روز شد، این برنامه از طریق لینک زیر قابل دانلود است.

دانلود برنامه پیشنهادی 951 جدید