مرکز آموزش عالی محلات | گروه مهندسی کامپیوتر

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
گروه کامپیوتر | تاریخ انتشار: 30 / 5 / 1395

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، جهت نگارش پایان نامه کارشناسی خود بایستی به بخش فرم های آموزشی مراجعه و فایل مربوطه را دانلود کرده و با دقت مطالعه نمایند. نگارش پایان نامه بخشی از نمره نهایی دانشجو در درس پروژه را شامل می شود.