مرکز آموزش عالی محلات | گروه مهندسی کامپیوتر

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
گروه کامپیوتر | تاریخ انتشار: 27 / 11 / 1396

حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، تاریخ حذف و اضافه گروه کامپیوتر روز یک شنبه مورخ 29 بهمن ماه 96 و به صورت حضوری است. لازم به ذکر است با توجه به درخواست دانشجویان مبنی بر افزودن درس در حذف و اضافه، در صورت جمع آوری امضا (برای درس های تئوری 15 امضا و برای درس های آزمایشگاهی 10 امضا) امکان تشکیل کلاس جدید وجود خواهد داشت. دانشجویان متقاضی موظفند به گروه مراجعه کرده و برگه تشکیل کلاس جدید را شخصا امضا کنند.