مرکز آموزش عالی محلات | گروه مهندسی کامپیوتر

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
گروه کامپیوتر | تاریخ انتشار: 4 / 7 / 1396

دروس اضافه شده در حذف و اضافه نیمسال 961

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته کامپیوتر می رساند درس های طراحی سیستم های دیجیتال، سیستم اطلاعات مدیریت، هوش مصنوعی، آزمایشگاه شبکه، آزمایشگاه سیستم های عامل و مهندسی اینترنت به درخواست دانشجویان و بر اساس جمع آوری امضا و در صورت رسیدن به حد نصاب تشکیل خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت تشکیل کلاس برای درس های اعلام شده برای 2 نیمسال این دروس ارائه نخواهد شد. لذا دانشجویانی که تا به حال موفق به اخذ این واحدها نشده اند تا روز چهارشنبه مورخ 5 مهر ماه 1396 فرصت دارند لیست تهیه شده را امضا نمایند. توجه کنید که برای اخذ این دروس باید سقف واحد دانشجو رعایت شده باشد، در صورت عدم رعایت واحد برای دانشجو اضافه نخواهد شد.

درس مهندسی نرم افزار هم در صورت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد. دانشجویانی که این درس را اخذ کرده اند می توانند چهارشنبه مورخ 5 مهر ماه 96 با مراجعه به دفتر مدیر گروه نسبت به تعیین تکلیف درس اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه دانشجو و حذف درس هیچ گونه حق اعتراضی برای دانشجو وجود نخواهد داشت.