مرکز آموزش عالی محلات | گروه مهندسی کامپیوتر

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
گروه کامپیوتر | تاریخ انتشار: 24 / 5 / 1396

تحویل پایان نامه و کارآموزی دانشجویان در نمیسال تابستان 96

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کسانی که قصد تحویل پایان نامه و کارآموزی خود را در نیمسال تابستان 96 دارند می توانند در روز دوشنبه مورخ 30 مرداد ماه 1396 از ساعت 9 الی 12 صبح به دانشگاه مراجعه کنند.