مرکز آموزش عالی محلات | گروه مهندسی کامپیوتر

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
گروه کامپیوتر | تاریخ انتشار: 23 / 11 / 1395

دروس ارائه شده در نیمسال 952

به اطلاع کلیه دانشحویان رشته مهندسی کامپیوتر می رساند، دروس زیر به دلیل درخواست دانشجویان در حذف و اضافه نیمسال 952 اضافه شده است. لازم به ذکر است در صورت رسیدن به حد نصاب این دروس تشکیل خواهد شد و در غیر این صورت گروه هیچ گونه مسئولیتی در قبال این امر نخواهد داشت.
گروه 952325 درس کارگاه ساخت ربات
گروه 952326 درس کارگاه ساخت ربات
گروه 952327 درس سیستم اطلاعات مدیریت
گروه 952328 درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
گروه 952329 درس آزمایشگاه ریزپردازنده
گروه 952330 درس شبکه هاي کامپیوتري

در ضمن دروس زیر به دلیل نرسیدن به حد نصاب از برنامه نیمسال جاری حذف گردید:
آمار و احتمالات مهندسی
هوش مصنوعی و سیستم های خبره
طراحی و تحلیل سیستم