مرکز آموزش عالی محلات | گروه مهندسی کامپیوتر

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
گروه کامپیوتر | تاریخ انتشار: 12 / 11 / 1395

تغییر ساعت درس مهندسی اینترنت و سیستم های دیجیتال

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان درس های مهندسی اینترنت و سیستم های دیجیتال به شرح زیر تغییر کرد:
سیستم های دیجیتال: شنبه (10:00-8:00) - شنبه (15:30-13:30)
مهندسی اینترنت: یکشنبه (10:00-8:00) - یکشنبه (11:00-10:00)