انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 09 بهمن 1397

انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

ورودی های 94 و ماقبل آن از ساعت 9 صبح روز شنبه 06 / 11/ 97 ورودی های 95 از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 07 /11 97 ورودی های 96 از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 08 / 11 /97 ورودی های 97 از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 09/ 11/ 97 کلیه ورودی ها از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 10 /11 /97 شرکت در انتخاب واحد الزامی و عدم شرکت در آن به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود. دانشجویان در اخذ واحدهای درسی دقت لازم را داشته باشند. در حذف و اضافه صرفا امکان افزودن 2 درس و حذف 2 درس وجود دارد. در هر صورت مسولیت انتخاب واحد به عهده شخص دانشجو است. دانشجویان در اخذ دروس به این نکته دقت داشته باشند که در موارد معدود ممکن است ساعت امتحانی تغییر کند. شروع کلاس ها روز شنبه 13 / 11 /97