برگزاری کارگاه آموزشی"کاهش آسیب های اجتماعی" - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 09 بهمن 1397

برگزاری کارگاه آموزشی"کاهش آسیب های اجتماعی"

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی محلات، روز یکشنبه مورخ 97.10.30 کارگاه آموزشی"کاهش آسیب های اجتماعی" ویژه کارمندان دانشگاه برگزار گردید.