برگزاری کارگاه آموزشی"اطفاء حریق" - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 09 بهمن 1397

برگزاری کارگاه آموزشی"اطفاء حریق"

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی محلات، روز یکشنبه مورخ 97.10.30 کارگاه آموزشی"اطفاء حریق" ویژه کارمندان دانشگاه، با حضور کارشناس محترم آتش نشانی شهرستان برگزار گردید.