پروژه احداث مسجد مرکز - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 15 آبان 1399

پروژه احداث مسجد مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی:

پروژه احداث مسجد دانشگاه که تا کنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است در سال 1400 آماده و قابل بهره برداری می باشد.

IMG_4963 IMG_4964