پروژه احداث سوله کارگاهی - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 15 آبان 1399

پروژه احداث سوله کارگاهی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی:

ساخت و احداث سوله کارگاهی مرکز با پیشرفت 50 درصد فیزیکی نیز در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

IMG_4970