پروژه احداث آمفی تئاتر مرکز - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 15 آبان 1399

پروژه احداث آمفی تئاتر مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی :

پروژه احداث آمفی تئاتر مرکز در حال اتمام و آماده بهره برداری می باشد این پروژه که 70 درصد آن تکمیل شده است به زودی افتتاح گردیده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

IMG_4985
IMG_4985
IMG_4985
IMG_4985
IMG_4985
IMG_4985
IMG_4985
IMG_4985