دیدار دبیران انجمن های علمی دانشجویی با ریاست دانشگاه - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 07 اردیبهشت 1398

دیدار دبیران انجمن های علمی دانشجویی با ریاست دانشگاه

روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1398 جلسه مشترکی میان دبیران انجمن های علمی دانشجویی با ریاست و معاونین دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر مظاهری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به ارائه عملکرد در مورد تشکل ها، کانون ها و انجمن های دانشجویی بویژه انجمن های علمی دانشجویی پرداخت. در ادامه هرکدام از دبیران و نمایندگان انجمن های علمی دانشجویی به ارائه مشکلات و دغدغه های خود پرداختند و درخواست های خود را تقدیم ریاست دانشگاه کردند.

دکتر خلیلی ریاست دانشگاه، ضمن تقدیر از فعالیت های داوطلبانه دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی به ارائه نظرات خود پیرامون مباحث مطرح شده پرداخت و بیان کرد سیاست این دانشگاه همواره حمایت از فعالیت های دانشجویی بوده است. ایشان در ادامه قول مساعد جهت رفع مسائل و مشکلات انجمن های علمی دانشجویی دادند.

IMG_1379