انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش عالی محلات با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 04 اردیبهشت 1398

انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش عالی محلات با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی به سرپرستی آقای دکتر مهدی رئوفی(رئیس دانشگاه) و مرکز آموزش عالی محلات به سرپرستی دکتر حسن خلیلی(رئیس مرکز)، روز چهارشنبه 28 فروردین ماه در مرکز آموزش عالی محلات به امضا رسید.

اهداف این تفاهم نامه کمک به ارتقای توانمندی دانشجویان برای ورود به بازار کار، توسعه مهارت های دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها در جهت کارآفرینی و اشتغال، آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها با مشاغل مرتبط با رشته های تحصیلی، توسعه آموزش های مهارتی متناسب با بازار کار و مدیرت منابع و استفاده بهینه از ظرفیت های ساختاری و اجرایی موجود در دانشگاه جامع علمی کاربردی تبیین شد.

IMG_3067 IMG_3068 IMG_3069