معاونت آموزشی - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

معاونت آموزشی

 • اطلاعیه در مورد اخلال پیش آمده در برگزاری برخی امتحانات تاریخ انتشار: 29 دی 1399
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون بهمن 99 تاریخ انتشار: 20 دی 1399
 • اطلاعیه برگزاری آزمونهای پایان ترم 991 بصورت غیرحضوری تاریخ انتشار: 10 دی 1399
 • اطلاعیه حذف اضطراری تکدرس نیمسال 991 تاریخ انتشار: 16 آذر 1399
 • اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-99 تاریخ انتشار: 01 آذر 1399
 • اطلاعیه مهم در مورد نحوه برگزاری کلاسهای مجازی دانشجویان ورودی جدید تاریخ انتشار: 21 آبان 1399
 • تمدید مهلت ثبت نام غیر حضوری دانشجویان ورودی جدید تاریخ انتشار: 17 آبان 1399
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید کلیه رشته های سال تحصیلی 1399 تاریخ انتشار: 10 آبان 1399
 • اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون سال 99 تاریخ انتشار: 30 مهر 1399
 • اطلاعیه شماره 1 ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون سال 99 تاریخ انتشار: 27 مهر 1399
 • اطلاعیه ترمیم (حذف و اضافه) انتخاب واحد نیمسال 991 تاریخ انتشار: 26 شهریور 1399
 • اطلاعیه کلاسهای مجازی نیمسال 991 تاریخ انتشار: 12 شهریور 1399
 • انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399 تاریخ انتشار: 05 شهریور 1399
 • پیش انتخاب واحد نیمسال اول 1400-99 تاریخ انتشار: 11 مرداد 1399
 • اطلاعیه برگزاری آزمونهای غیرحضوری پایان ترم 982 تاریخ انتشار: 14 تیر 1399
 • اطلاعیه مهم در مورد بازگشایی دانشگاه و ادامه نیمسال جاری تاریخ انتشار: 06 خرداد 1399
 • اطلاعیه حذف نیمسال و حذف دروس در نیمسال جاری تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1399
 • نکاتی در مورد نیمسال 982 تاریخ انتشار: 25 فروردین 1399
 • حذف و اضافه (ترمیم) نیمسال تحصیلی 982 تاریخ انتشار: 26 بهمن 1398
 • انتخاب واحد نیمسال دوم 99 - 98 تاریخ انتشار: 07 بهمن 1398
برگه پیشین 1 2 برگه پسین
40 نوشته